Algemene Oranjevereniging “Oranje-Nassau” te Haren viert
Koningsdag vanaf 2017 zonder ballonnenwedstrijd

Aan een jarenlange traditie bij de viering van de verjaardag van het staatshoofd in Haren komt dit jaar een einde. De ballonnenwedstrijd behoort voortaan tot het verleden. Onderzoek wees uit dat de ballonnen en de daaraan verbonden touwtjes belastend zijn voor het milieu. Dit geldt ook voor de zgn. milieuvriendelijke ballonnen.

Ballonnen maken nog wel deel uit van het feestprogramma op Koningsdag, maar zullen niet meer het luchtruim kiezen. Scholieren mogen de ballon versieren en omtoveren tot de mooiste “Koningsballon”. Hieraan zijn leuke prijzen verbonden.Na de wedstrijd worden de ballonnen op het Raadhuisplein neergehangen ter verhoging van de feestvreugde.

 

Het organiseren van festiviteiten op Koningsdag gaat ieder jaar met meer kosten gepaard. Als u met de Oranjevereniging van mening bent dat we dit volksfeest voor jong en oud in ere moeten houden, kunt u zich aanmelden als donateur via oranjeverenigingharen@gmail.com of een eenmalige gift overmaken op rekeningnummer NL21 ABNA 0571213782 tnv Oranjevereniging Oranje Nassau Haren.

 

Contact:
Voor vragen of opmerkingen kunt u een email sturen 
aan koningsdagharen@gmail.com

Koningsdag 2018 in Haren

Programma

20 t/m 27 april 2018:

Etalagewedstrijd m.m.v. de middenstand in het centrum van Haren. In de etalages worden historische foto’s van het Koninklijk bezoek aan Haren op 30 april 1990 getoond, waaraan een wedstrijdelement is verbonden. Er zijn leuke prijzen te winnen!

Koningsdag 2018 is een bijzondere. Bijzonder, omdat de Koning op bezoek komt in de stad Groningen. Daardoor gaan de gedachten terug naar 1990 toen de koninklijke familie Koninginnedag kwam vieren in Haren. We laten dat herbeleven door in de week voor Koningsdag twintig portretten van toen in de etalages van winkels in Haren te laten zien. Twintig keer de kans om Koning Willem-Alexander daarop tegen te komen. Dat is meteen een leuke prijsvraag: hoe vaak komt onze huidige Koning voor op de foto’s. Heb je het goede antwoord gevonden? Stuur dan uiterlijk 28 april een mailtje naar oranjeverenigingharen@gmail.com of gooi een briefje in de bus bij makelaar Lieberom aan de Rijksstraatweg 131-A, Haren
Vermeld naam, adres en telefoonnummer (max. 1 inzending per persoon). Onder de goede inzendingen worden drie prijzen verloot. Over de uitslag gaan we niet in discussie.

25 t/m 29 april 2018:
Kermis op het HaderapleinKoningsdag 27 april 2018

08.00 uur:

Start viswedstrijd Boeremapark

09.30 uur:
Verzamelen in de hal van het Raadhuis: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren, genodigden, bestuur Algemene Oranjevereniging “Oranje-Nassau” Haren met partners.

09.45-10.00 uur:
Klokgelui toren Dorpskerk.

10.00 uur:
Opening Koningsdag op het Raadshuisplein (Koningsplein).
Toespraken door de burgemeester van de gemeente Haren, de heer P. van Veen en door de voorzitter van de Algemene Oranjevereniging “Oranje Nassau” te Haren, de heer H. Heikema van de Kloet.
Hijsen van de vlaggen (Nederlandse vlag met Oranjewimpel, gemeentevlag en vlag Oranjevereniging).
Zingen van de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus

10.30 uur:
Uitdelen van een lekkernij op het Raadhuisplein aan kinderen en het aanwezige publiek  t.g.v. de verjaardag van Z.M. de Koning.

10.30 uur: prijsuitreiking kleurwedstrijd op het Raadhuisplein.

10.30 uur:
Start ballonnen versierwedstrijd 

op het Raadhuisplein. Jurering om 11.00 uur.
Uit milieuoverwegingen zullen de ballonnen niet het luchtruim kiezen, maar worden gebruikt ter versiering van het Raadhuisplein.

Muzikale optredens in diverse senioren- en zorgcentra:
14.30-15.30 uur: Zonnehof: Modeshow klederdrachtgroep “Het Gronings Historisch Kostuum”
16.00-17.00 uur: De Dilgt: Koor “Tempus Fugit”
15.00-16.00 uur: Huize Westerholm: koor Vrouwen van Nu

12.00-17.00 uur:
Kindervrijmarkt in het centrum van Haren (Raadhuisplein, De Brinkhorst, rondom de Dorpskerk en langs de Rijkstraatweg. De Rijksstraatweg is voor alle verkeer afgesloten.)

Spelregels vrijmarkt:

  • Het is niet toegestaan met auto’s het gebied van de vrijmarkt in te rijden, ook niet om te laden of te lossen! Gebruik hiervoor b.v. een kruiwagen, bolderkar o.i.d.
  • Het is verboden levende have/dieren te verkopen.
  • Het is niet toegestaan loten te verkopen.
  • Het is niet toegestaan etenswaren en dranken te verkopen (tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend)
  • Gebruik van geluidsinstallaties of versterkte muziek is niet toegelaten.
  • Commerciële handel (handelaren) is niet toegestaan en wordt van de vrijmarkt verwijderd.
  • Verkoopwagens zijn niet toegestaan. Uitgezonderd de vergunninghouders.
  • Het is verboden na afloop van de vrijmarkt spullen, dozen, afval e.d. achter te laten! U dient ALLES weer mee naar huis te nemen!
  • Politieke statements worden tijdens de festiviteiten op Koningsdag niet op prijs gesteld. Ook niet tijdens de vrijmarkt!

12.00-17.00 uur:
Een tiental nostalgische brandweerauto’s en andere hulpverleningswagens staan opgesteld op de Rijksstraatweg.

13.00-17.00 uur:
Dweilorkest ’t Is Nait Niks” in het centrum van Haren

13.00-17.00 uur:
Nostalgische draaiorgel in het centrum van Haren.

13.00-17.00 uur:
Optreden Steelband “Pan Magic”  (hoek Brinkhorst/ingang “Clockhuys”/Ons Centrum).

13.00-17.00 uur:
Schminkwagentje voor de jeugd (ADGM Events) (voor de toren van de Dorpskerk).

13.00-17.00 uur:
rondritten met de Jan Plezier in het centrum van Haren. Opstapplaats bij Intermezzo.

15.00-17.00 uur:
Ballonnenclown “Benzo” in het centrum van Haren.

19.30 uur:
Oranjeconcert in de Gorechtkerk (organisatie: Goede Doelen Groep van de Gorechtkerk i.s.m. de Oranjevereniging).
Medewerking verlenen:
Het Chr. Fanfarekorps “Juliana” uit Hoogezand o.l.v. Bauke Burghgraef
Het Popkoor “Yes” uit Eelde o.l.v. Carola Tavenier
De heer J.A. Mondria, organist
Presentatie: de heer A. van Hal.

Toegangsprijs: 10 Euro p.p., waarvan 7 Euro naar de volgende goede doelen gaat:
a.  Stichting  Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Groningen en dan met name voor kinderen in de gemeente Haren
b. Lavender Hill, Kaapstad, Zuid-Afrika
c. EBOO project, Nairobi, Kenia